Thailand

December 2014

Bangkok
194 nice Xmas tree.JPG
194 nice Xmas tree
195 nice Xmas tree.JPG
195 nice Xmas tree
197 Maem.JPG
197 Maem
198 Maem.JPG
198 Maem
200 MBK shopping center.JPG
200 MBK shopping center
201 Chris & Maem.JPG
201 Chris & Maem
203 Chris.JPG
203 Chris
204 at our hotel.JPG
204 at our hotel
205 Maem.JPG
205 Maem
206 Maem.JPG
206 Maem
  207 Chris.JPG
207 Chris
208 sunrise at DMK airport.JPG
208 sunrise at DMK airport
209 Chris & Maem.JPG
209 Chris & Maem
 
Chiang Mai
213 Chris & Maem.JPG
213 Chris & Maem
214 Chris & Maem.JPG
214 Chris & Maem
215 Maem.JPG
215 Maem
218 Carabao ad.JPG
218 Carabao ad
219 Maem.JPG
219 Maem
221 Wat Phra Singh.JPG
221 Wat Phra Singh
222 Maem & Chris.JPG
222 Maem & Chris
224 Wat Phra Singh.JPG
224 Wat Phra Singh
225 Maem.JPG
225 Maem
229 Maem.JPG
229 Maem
230 Maem & Chris.JPG
230 Maem & Chris
231 Chris.JPG
231 Chris
233 at the hilltribe village.JPG
233 at the hilltribe village
234 nice tree.JPG
234 nice tree
235 nice garden.JPG
235 nice garden
236 nice garden.JPG
236 nice garden
237 nice garden.JPG
237 nice garden
238 Maem.JPG
238 Maem
239 Maem.JPG
239 Maem
240 Chris.JPG
240 Chris
241 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
241 Wat Phra That Doi Suthep
242 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
242 Wat Phra That Doi Suthep
243 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
243 Wat Phra That Doi Suthep
244 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
244 Wat Phra That Doi Suthep
245 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
245 Wat Phra That Doi Suthep
248 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
248 Wat Phra That Doi Suthep
249 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
249 Wat Phra That Doi Suthep
250 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
250 Wat Phra That Doi Suthep
251 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
251 Wat Phra That Doi Suthep
252 Wat Phra That Doi Suthep.JPG
252 Wat Phra That Doi Suthep
253 Maem.JPG
253 Maem
255 Doi Suthep.JPG
255 Doi Suthep
256 Doi Suthep.JPG
256 Doi Suthep
257 Doi Suthep.JPG
257 Doi Suthep
258 taking pictures.JPG
258 taking pictures
259 view to Chiang Mai.JPG
259 view to Chiang Mai
260 Doi Suthep.JPG
260 Doi Suthep
261 Doi Suthep.JPG
261 Doi Suthep
264 Doi Suthep.JPG
264 Doi Suthep
265 Maem & Chris.JPG
265 Maem & Chris
266 tribal girl.JPG
266 tribal girl
267 tribal girl.JPG
267 tribal girl
268 Doi Suthep.JPG
268 Doi Suthep
269 begging dog.JPG
269 begging dog
270 begging dogs.JPG
270 begging dogs
272 Doi Suthep.JPG
272 Doi Suthep
273 night market.JPG
273 night market
274 Maem.JPG
274 Maem
275 night market.JPG
275 night market
276 night market.JPG
276 night market
278 Chedi Luang.JPG
278 Chedi Luang
279 Chedi Luang.JPG
279 Chedi Luang
280 Chedi Luang.JPG
280 Chedi Luang
281 Chedi Luang.JPG
281 Chedi Luang
283 Chedi Luang.JPG
283 Chedi Luang
284 Chedi Luang.JPG
284 Chedi Luang
285 Maem.JPG
285 Maem
286 near Wat Chedi Luang.JPG
286 near Wat Chedi Luang
288 Chedi Luang.JPG
288 Chedi Luang
289 Chedi Luang.JPG
289 Chedi Luang
290 near Wat Chedi Luang.JPG
290 near Wat Chedi Luang
291 Maem.JPG
291 Maem
292 Chris.JPG
292 Chris
294 Wat Chedi Luang.JPG
294 Wat Chedi Luang
297 Wat Chedi Luang.JPG
297 Wat Chedi Luang
299 Wat Chedi Luang.JPG
299 Wat Chedi Luang
301 Maem.JPG
301 Maem
302 near Wat Chedi Luang.JPG
302 near Wat Chedi Luang
304 near Wat Chedi Luang.JPG
304 near Wat Chedi Luang
306 near Wat Chedi Luang.JPG
306 near Wat Chedi Luang
307 Wat Pan Tao.JPG
307 Wat Pan Tao
308 Chris.JPG
308 Chris
310 Wat Pan Tao.JPG
310 Wat Pan Tao
311 Wat Pan Tao.JPG
311 Wat Pan Tao
312 Wat Pan Tao.JPG
312 Wat Pan Tao
Hat Yai
South Thailand
317 downtown.JPG
317 downtown
318 downtown.JPG
318 downtown
319 choir.JPG
319 choir
320 a good place.JPG
320 a good place
321 Chris.JPG
321 Chris
322 Maem.JPG
322 Maem
324 Maem.JPG
324 Maem
325 train station.JPG
325 train station
326 Wat Hat Yai Nai.JPG
326 Wat Hat Yai Nai
327 Chris & Maem.JPG
327 Chris & Maem
331 near Brahman shrine.JPG
331 near Brahman shrine
334 Brahman shrine.JPG
334 Brahman shrine
335 Maem.JPG
335 Maem
338 near Brahman shrine.JPG
338 near Brahman shrine
339 near Brahman shrine.JPG
339 near Brahman shrine
340 view to Hat Yai.JPG
340 view to Hat Yai
341 view to Hat Yai.JPG
341 view to Hat Yai
342 view to Hat Yai.JPG
342 view to Hat Yai
343 chedi.JPG
343 chedi
344 mosque.JPG
344 mosque
345 Phra Buddha Mongkol Maharaj.JPG
345 Phra Buddha Mongkol Maharaj
347 Phra Buddha Mongkol Maharaj.JPG
347 Phra Buddha Mongkol Maharaj
349 Maem & Chris.JPG
349 Maem & Chris
351 Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
351 Phra Bodhisatva Guan Yin
352 Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
352 Phra Bodhisatva Guan Yin
353 Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
353 Phra Bodhisatva Guan Yin
357 near Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
357 near Phra Bodhisatva Guan Yin
358 dragon mouth stairs.JPG
358 dragon mouth stairs
359 dragon mouth stairs.JPG
359 dragon mouth stairs
360 Chris.JPG
360 Chris
361 near Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
361 near Phra Bodhisatva Guan Yin
363 near Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
363 near Phra Bodhisatva Guan Yin
364 near Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
364 near Phra Bodhisatva Guan Yin
365 near Phra Bodhisatva Guan Yin.JPG
365 near Phra Bodhisatva Guan Yin
366 year of the pig.JPG
366 year of the pig
369 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
369 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
370 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
370 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
371 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
371 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
372 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
372 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
373 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
373 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
374 Chris.JPG
374 Chris
375 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
375 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
376 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
376 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
377 Chris.JPG
377 Chris
379 Chris.JPG
379 Chris
381 Maem & Chris.JPG
381 Maem & Chris
384 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
384 Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
386 Maem & Chris.JPG
386 Maem & Chris
387 near Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol.JPG
387 near Phra Maha Chedi Tripob Trimongkol
389 Chris.JPG
389 Chris
390 downtown.JPG
390 downtown
392 Chris.JPG
392 Chris
393 Chris.JPG
393 Chris
394 live music.JPG
394 live music
423 Maem.JPG
423 Maem
Pattaya
434 Chris.JPG
434 Chris
437 concert schedule.JPG
437 concert schedule
438 thai concerts.JPG
438 thai concerts
439 Mild in concert.JPG
439 Mild in concert
441 Mild in concert.JPG
441 Mild in concert
442 under construction.JPG
442 under construction
443 Da Endorphine in concert.JPG
443 Da Endorphine in concert
444 Da Endorphine in concert.JPG
444 Da Endorphine in concert
445 Da Endorphine in concert.JPG
445 Da Endorphine in concert
446 Da Endorphine in concert.JPG
446 Da Endorphine in concert
448 Chris.JPG
448 Chris
476 sunset.JPG
476 sunset
477 sunset.JPG
477 sunset
482 Chris.JPG
482 Chris
496 Chris.JPG
496 Chris
502 Getsunova in concert.JPG
502 Getsunova in concert
h503 Getsunova in concert.JPG
503 Getsunova in concert
505 Bodyslam in concert.JPG
505 Bodyslam in concert
506 Bodyslam in concert.JPG
506 Bodyslam in concert
507 Bodyslam in concert.JPG
507 Bodyslam in concert
513 Royal Garden Plaza.JPG
513 Royal Garden Plaza
514 Chris.JPG
514 Chris
515 Maem.JPG
515 Maem
516 nice view.JPG
516 nice view
517 Pattaya.JPG
517 Pattaya
518 view to Naklua.JPG
518 view to Naklua
519 Pattaya.JPG
519 Pattaya
520 Pattaya.JPG
520 Pattaya
521 Hilton Hotel.JPG
521 Hilton Hotel
522 Chris & Maem.JPG
522 Chris & Maem
523 Maem & Chris.JPG
523 Maem & Chris
524 monument.JPG
524 monument
525 Chris.JPG
525 Chris
526 Maem.JPG
526 Maem
527 buddha.JPG
527 buddha
528 Maem.JPG
528 Maem
529 Chris & Maem.JPG
529 Chris & Maem
530 Chris.JPG
530 Chris
537 interesting restaurant.JPG
537 interesting restaurant
538 Chris & Maem.JPG
538 Chris & Maem
539 Maem & Chris.JPG
539 Maem & Chris
540 live music at Central Festival.JPG
540 live music at Central Festival
541 Maem.JPG
541 Maem
542 Maem.JPG
542 Maem
543 Maem.JPG
543 Maem
544 Nong Nooch tropical garden.JPG
544 Nong Nooch tropical garden
545 Nong Nooch tropical garden.JPG
545 Nong Nooch tropical garden
549 Nong Nooch tropical garden.JPG
549 Nong Nooch tropical garden
550 Chris.JPG
550 Chris
551 Nong Nooch tropical garden.JPG
551 Nong Nooch tropical garden
552 Nong Nooch tropical garden.JPG
552 Nong Nooch tropical garden
553 Nong Nooch tropical garden.JPG
553 Nong Nooch tropical garden
554 Nong Nooch tropical garden.JPG
554 Nong Nooch tropical garden
555 Nong Nooch tropical garden.JPG
555 Nong Nooch tropical garden
556 Maem.JPG
556 Maem
557 Nong Nooch tropical garden.JPG
557 Nong Nooch tropical garden
558 Nong Nooch tropical garden.JPG
558 Nong Nooch tropical garden
560 Nong Nooch tropical garden.JPG
560 Nong Nooch tropical garden
561 Chris.JPG
561 Chris
562 Nong Nooch tropical garden.JPG
562 Nong Nooch tropical garden
563 Nong Nooch tropical garden.JPG
563 Nong Nooch tropical garden
565 Nong Nooch tropical garden.JPG
565 Nong Nooch tropical garden
566 Nong Nooch tropical garden.JPG
566 Nong Nooch tropical garden
567 Chris.JPG
567 Chris
569 Nong Nooch tropical garden.JPG
569 Nong Nooch tropical garden
571 Nong Nooch tropical garden.JPG
571 Nong Nooch tropical garden
572 Nong Nooch tropical garden.JPG
572 Nong Nooch tropical garden
573 Maem.JPG
573 Maem
574 Nong Nooch tropical garden.JPG
574 Nong Nooch tropical garden
576 Nong Nooch tropical garden.JPG
576 Nong Nooch tropical garden
577 Nong Nooch tropical garden.JPG
577 Nong Nooch tropical garden
578 Nong Nooch tropical garden.JPG
578 Nong Nooch tropical garden
579 Nong Nooch tropical garden.JPG
579 Nong Nooch tropical garden
580 Nong Nooch tropical garden.JPG
580 Nong Nooch tropical garden
581 Nong Nooch tropical garden.JPG
581 Nong Nooch tropical garden
582 traditional dance show.JPG
582 traditional dance show
583 traditional dance show.JPG
583 traditional dance show
586 traditional dance show.JPG
586 traditional dance show
587 traditional dance show.JPG
587 traditional dance show
588 traditional dance show.JPG
588 traditional dance show
589 traditional dance show.JPG
589 traditional dance show
592 traditional dance show.JPG
592 traditional dance show
594 traditional dance show.JPG
594 traditional dance show
595 turtles.JPG
595 turtles
596 turtles.JPG
596 turtles
598 golden turtle.JPG
598 golden turtle
600 stork.JPG
600 stork
603 Hard Rock Hotel Pattaya.JPG
603 Hard Rock Hotel Pattaya
604 Chris & Maem.JPG
604 Chris & Maem
605 Chris & Maem @ HRC Pattaya.JPG
605 Chris & Maem
@ HRC Pattaya
606 live music @ HRC Pattaya.JPG
606 live music @ HRC Pattaya
607 Maem.JPG
607 Maem
608 Maem.JPG
608 Maem
611 SDF in concert.JPG
611 SDF in concert
612 SDF in concert.JPG
612 SDF in concert
613 Maem & Chris.JPG
613 Maem & Chris
615 Big Ass in concert.JPG
615 Big Ass in concert
616 Big Ass in concert.JPG
616 Big Ass in concert
617 Big Ass in concert.JPG
617 Big Ass in concert
618 Big Ass in concert.JPG
618 Big Ass in concert
622 Big Ass in concert.JPG
622 Big Ass in concert
623 Big Ass in concert.JPG
623 Big Ass in concert
624 Big Ass in concert.JPG
624 Big Ass in concert
625 Big Ass in concert.JPG
625 Big Ass in concert
626 Big Ass in concert.JPG
626 Big Ass in concert
627 Chris.JPG
627 Chris
  639 happy new year.JPG
639 happy new year
640 happy new year.JPG
640 happy new year
641 happy new year.JPG
641 happy new year
643 happy new year.JPG
643 happy new year
644 happy new year.JPG
644 happy new year
645 happy new year.JPG
645 happy new year
646 happy new year.JPG
646 happy new year
647 happy new year.JPG
647 happy new year
648 happy new year.JPG
648 happy new year
649 Buddha Bless in concert.JPG
649 Buddha Bless in concert
650 Buddha Bless in concert.JPG
650 Buddha Bless in concert
651 Maem & Chris.JPG
651 Maem & Chris
652 too many people.JPG
652 too many people
653 Chris.JPG
653 Chris
654 Maem.JPG
654 Maem
655 Maem.JPG
655 Maem
656 Chris.JPG
656 Chris
657 Xmas tree @ BKK airport.JPG
657 Xmas tree @ BKK airport


 

CAMBODIA THAILAND INDIA


Home